Once upon a time

סדרת תכשיטים אשר עוצבה במהדורה מוגבלת, מביאה איתה את רוחו של הטבע המתחדש עם בוא האביב, ואת סיפורם של דמויות נאיביות ויצורים קסומים, המתעוררים מתרדמת החורף ויוצאים מתוך היערות אל פריחה אביבית

ENHE